تماس باما

hashflare.io reviews

این ویبسایت با تجربه و تخصص تخنیکی عبدالطیف عرفان متخصص ویب سایت و دیتابس و با هدایت  محترم محمد ایوب توسلی طراحی و ساخته شده است.

این ویب سایت تحت نظارت و مدیریت محترم محمد ایوب توسلی که فعلا مدیر انجمن کینت امام علی ع میباشد تهیه گردیده است . کسانیکه خواهان ارتباط با ایشان هستد میتواند از راهای ارتباطی ذیل استفاده نمایید

برای مشکلات تخنیکی و پیشنهادات

abdullatif.erfan@gmail.com

(+93) 703406674

ایمیل :

شماره تلفن :

برای سوالات عمومی

tawasooli@gmail.com

07852805257

ایمیل :

شماره تلفن :