1 اخبارجهانی

درکنفرانس کشورهای عرب روی مسائل کشورهای اسلامی گفتگو صورت گرفتند وهمچنین برسمیت شناختن آمریکا بلندی های جولان ازخاک اسرائیل را قویا رد نمودند