انجمن

بیوگرافی انجمن

مرکز امام علی علیه السلام درسال ۲۰۱۰ میلادی رسما ثبت دفاتر دولتی گردیده وفعالیت هایش را اغاز نمودند